Julekalenderen er slutt

Tysnes Kraftlag er dagens lukesponsor!
Tysnes Kraftlag er dagens lukesponsor!

Tysnes Kraftlag AS eig 1,7 % i BKK AS. Aksjane skriv seg frå integreringa mellom Tysnes Kraftlag AS og BKK i 2018.

Tysnes Kraftlag AS er ein lokal bidragsytar som ynskjer å styrka lokale bygde- og næringsutviklingsprosjekt, gjennom støtte til lokale føremål i konsesjonsområdet.
Kvart år deler Tysnes Kraftlag AS midlar ut til lokale prosjekt og aktørar som driv med friviljug arbeid, både for born, ungdom og vaksne. 

Ynskjer du å søka Tysnes Kraftlag AS om pengar? Det gjer du her!

Spørsmål: Kan du ha rett på støtte frå Tysnes Kraftlag hvis du har eit talent for til dømes musikk som du har lyst å vidareutvikla? 

Tysnes Kraftlag AS eig 1,7 % i BKK AS. Aksjane skriv seg frå integreringa mellom Tysnes Kraftlag AS og BKK i 2018.

Tysnes Kraftlag AS er ein lokal bidragsytar som ynskjer å styrka lokale bygde- og næringsutviklingsprosjekt, gjennom støtte til lokale føremål i konsesjonsområdet.
Kvart år deler Tysnes Kraftlag AS midlar ut til lokale prosjekt og aktørar som driv med friviljug arbeid, både for born, ungdom og vaksne. 

Ynskjer du å søka Tysnes Kraftlag AS om pengar? Det gjer du her!

Spørsmål: Kan du ha rett på støtte frå Tysnes Kraftlag hvis du har eit talent for til dømes musikk som du har lyst å vidareutvikla? 

Dagens premie


Ein flott gåvepakke med lokalproduserte varer!
Sitteunderlag i skinn frå Jorunn Økland
Gåvepakke ost frå Myrdal Gård
Heimespikka kniv, skjerefjøl og geitost frå Tveitakjerring
3pk Ramslaukpølse og 2 pk. chillipølser frå Garden på Dalland

Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt.

Luke er avsluttet

Riktig svar: Ja! alle Tysnestalent under 30 år kan søka!

Yvonne Eilertsen Kongsvik


Konkurransevilkår

- Vinneren vil bli tilfeldig trukket basert på innsendte svar.
- Vinnerne vil bli kontakta via tlf. eller e-post. Hugs derfor å oppgi fullt navn, mobiltelefonnr. og e-postadresse.
- Dersom nødvendig informasjon ikke er korrekt registrert vil premien gå tilbake til ny trekning.
- Deltagelse i Konkurransen er gratis og uten kjøpsforpliktelse.
- Deltagelse i Konkurransen er tillatt for enhver person som har gyldig e-postadresse, er 16 år gammel eller eldre på påmeldingstidspunktet.
- Deltageren samtykker til at den registrerte e-postadressen blir lagret og vil kunne bli behandlet og brukt i forbindelse med å informere om konkurranseholders produkter og tjenester på et senere tidspunkt.

Vilkår